L a n s e l o e t
___________________________________________________________________________________________

Lanseloet is gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige leeromgevingen voor professionals. De diensten en producten varieren van leerbehoefteonderzoek en curriculumontwikkeling tot het produceren van teaching cases en het verzorgen van sessies volgens de didactische uitgangspunten van de Harvard Case Method.

 

Meer informatie

Meer details over de portfolio van Lanseloet is op aanvraag te verkrijgen: info [apestaart] lanseloet.nl Een overzicht met teaching cases is hier te vinden.

Meest recente publicatie

Agents of Change: Strategy and Tactics for Social Innovation. Publicatiedatum: September 2012. Auteurs: Sanderijn Cels, Jorrit de Jong & Frans Nauta. Uitgever: Harvard University/Brookings Institution Press, Washington DC. Lees meer